فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

تماس با ما:

شماره تماس:

021-22288680
021-2310 داخلی: 2025


ایمیل:

educationoffice@ipm.ir