فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده ریاضیات:
 1. مسعود شفائی ابر
 2. روح اله مهکام
 3. میثم هدیه لو
 4. سید علی اکبر حسینی
 5. علی پرتوفرد
 6. زهرا رشادت
 7. امیرعزیزی جیرآبادی
 8. مرضیه سوری
 9. امیرحسین اخلاصی
 10. حسن نوروزی بزمین آبادی
 11. مجتبی زارع بیدکی
 12. مهیار حسنی
 13. ندا باقری فرد
 14. سیاوش عصاره