فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

فارغ التحصیلان پژوهشکده ذرات و شتابگرها:

فارغ التحصیلان ذرات و شتابگرها از ابتدا تا مهرماه 1402

 1. سید محمد اشراقی
 2. سید یاسر ایازی
 3. محمد ترکیهای اصفهانی
 4. سید حامد شاکر
 5. حسین قاسم
 6. مریم مستاجران گورتانی
 7. فردوس رضایی حسین آبادی
 8. شاهین صنایع حجری
 9. سمیرا کسایی
 10. رضا گلدوزیان
 11. نجمه سادات میریان
 12. محسن ناصری
 13. اسماعیل اسکندری تادوانی
 14. معصومه یارمحمدی سطری
 15. هادی بهنامیان
 16. سید فرید تقوی
 17. هدی حصاری
 18. سارا خطیبی
 19. محمد رضا خلوتی
 20. زهرا خواجه تبریزی
 21. عصمت درویش رکن آبادی
 22. محسن دیانی کلیسانی
 23. محمد مجدزاده قائم مقامی