فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

فارغ التحصیلان پژوهشکده ریاضیات:

فارغ التحصیلان ریاضیات از ابتدا تا مهر 1402

 1. مجتبي آقايي فروشاني
 2. فرزاد ديده ور
 3. مرتضي منيري
 4. مجيد عليزاده
 5. شهرام محسني پور گلمغاني
 6. راضيه احمديان
 7. طاهره آلادپوش
 8. حامد فرهادپور
 9. امين نعمت بخش
 10. حميدرضا دانش پژوه
 11. جوادگلي پور سيد خيلي
 12. محمدرضا بيدگلي
 13. حسام الدین رجب زاده اصطهباناتی