فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده فلسفه تحلیلی:
  1. سید حسین آیتی
  2. محمد علی یوسفی پور
  3. امیرحسین پورعباسی
  4. امیرمحمد دوازده امامی
  5. محمد باقر عباسی
  6. مرتضی مطهری فریمانی
  7. میثم واحدی